"Teaming up with Richard Newton was one of the best decisions our organisation has made" - Philip Harper, Cory Band

"His team are always professional, accessible and supportive with work always delivered on time and always of the highest standard” - Carys Bowen, Codi'r To

"It is hard to put in words how valuable their work has been for the company" - Bridgett Gill, Swansea City Opera

"They have set the foundations for a much broader financial base and enabled us to plan for future development of our organisation" - Kevin Jakeway, Inside Out Cymru

Richard Newton Consulting provides a range of consultancy and recruitment services for Arts and not-for-profit organisations throughout the UK. Richard and his team have direct experience of the sector, enabling delivery of value-based, results-orientated services.

About Us

Richard Newton Consulting

Latest Posts

News

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru – Gweminarau Lefelau Staff Nyrsio 2020

Gosododd Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 ddyletswydd gyfreithiol ar Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG i ystyried pwysigrwydd sicrhau lefelau priodol o staff nyrsio ym mhob lleoliad. Gosododd Adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 ddyletswydd benodol ar leoliadau gwasanaethau llawfeddygol a meddygol acíwt i oedolion i gyfrifo a chynnal lefelau nyrsio diogel, […]

News

Royal College of Nursing Wales – Nurse Staffing Levels Webinars 2020

The Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016 placed a legal duty on Health Boards and NHS Trusts to regard the importance of ensuring appropriate levels of nurse staffing in all settings. Section 25B of the Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016 placed a specific duty on adults acute medical and surgical settings to calculated and maintained […]

News

Institute of Fundraising Cymru Hyfforddi am ddim

Ydych chi’n elusen gofrestredig neu’n GBC? Ydych chi’n delio gyda mater codi arian nad oes gennych yr adnoddau neu’r wybodaeth broffesiynol i’w reoli? Ymgeisiwch ar gyfer Rhaglen Hyfforddi Ymateb i Covid Sefydliad Codi Arian Cymru a derbyn pum awr o hyfforddiant proffesiynol ymatebol yn RHAD AC AM DDIM #Cymru @IoFCymru Cliciwch yma am daflen ffeithiau […]

Their service has been invaluable to us. Vicky Williams - Trustee, Challenge Wales

Latest Recruitment Assignments

YN EISIAU – Hyfforddwyr Codi Arian Proffesiynol

Mae’n bleser gan Richard Newton Consulting ein nod yn rheoli rhaglen hyfforddi codi arian newydd yng Nghymru ar ran y Chartered Institute of Fundraising. Mewn ymateb i Covid-19 rydym wedi dyfeisio cynllun ymatebol seiliedig ar faterion penodol i helpu elusennau yng Nghymru i fynd i’r afael â mater penodol y maent yn teimlo nad oes […]

Full Info >