Chief Executive – National Youth Arts Wales [NOW CLOSED]

National Youth Arts Wales (NYAW) are recruiting for a Chief Executive to join a small team based in the Wales Millennium Centre. The Chief Executive will report to the NYAW Board and be responsible for all aspects of leadership and management of the company. This represents an excellent opportunity to work closely with the NYAW Board to develop the organisation, its artistic vision and strategy, and ensure the organisation’s continued success.

Salary: circa £45,000 per year

Further details can be found at: http://www.nyaw.org.uk/chief-executive-vacancy

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) yn chwilio am Brif Weithredwr i ymuno â’r tîm sydd wedi eu lleoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Bydd y Prif Weithredwr yn adrodd i’r Bwrdd
CCIC ac yn gyfrifol dros bob agwedd o arweinyddiaeth a rheolaeth o’r cwmni.
Mi fydd yn gyfle arbennig i weithio’n agos gyda’r Bwrdd CCIC i ddatblygu’r sefydliad, ei weledigaeth artistig a strategaeth er mwyn sicrhau llwyddiant parhaol y sefydliad.

Cyflog: tua £45,000 y flwyddyn

Mae fanylion pellach ar gael yma: http://www.nyaw.org.uk/cy/swydd-prif-weithredwr