News

News

PQASSO / Grwpiau ffocws elusennau dibynadwy

Rydym am gynnal grwpiau ffocws i archwilio opsiynau ar gyfer datblygu system sicrhau ansawdd sy’n ateb gofynion y sector ac rydym am ymgysylltu gyda gwirfoddolwyr neu gyflogai sy’n gyfrifol am sicrhau ansawdd yn y mathau canlynol o sefydliadau: Elusennau gaiff eu harwain gan wirfoddolwyr Sefydliadau gyda hyd at 10 aelod o staff Sefydliadau gyda dros […]

News

PQASSO / trusted charities focus groups

Richard Newton Consulting is working with the WCVA to help develop a business case for a quality assurance system that meets the needs of voluntary sector organisations in Wales.  We are looking to hold focus groups to explore options for the developmentof a quality assurance system that meets the needs of the sector and are […]

News

Special Projects Manager – up to £32,000

Do you want to work for an organisation that contributes to the sustainability and resilience for not-for-profit organisations?  At Richard Newton Consulting that is exactly what we do!  We pride ourselves on building long-term relationships with our clients.  We have a client base across the UK which ranges from large international charities that turn over millions of […]

News

Business Development Manager – up to £32,000

Do you want to work for an organisation that contributes to the sustainability and resilience for not-for-profit organisations?   At Richard Newton Consulting that is exactly what we do!  We pride ourselves on building long-term relationships with our clients.  We have a client base across the UK which ranges from large international charities that turn over millions […]

News

Do you have workflow expertise?

We are offering a paid assignment of four days’ work, for support in finding the most suitable workflow software to manage our business processes and aid with its implementation.  Established in 2011, Richard Newton Consulting has grown year on year, providing a range of consultancy services for Arts and not-for-profit organisation throughout the UK.  Due to […]

News

Lansio Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol – Gofod 3

Mae adnodd rhyngweithiol wedi’i gynhyrchu i helpu i ‘gadw’r enillion’ sydd wedi dod yn sgil y pandemig ac i alluogi gwirfoddoli i gael ei gynnal a’i integreiddio’n well mewn darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Bydd yn cael ei lansio yn Gofod3 gan yr Aelod Senedd, Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Dydd Merch 30 […]

News

Launch of a Framework for volunteering in health and social care – Gofod 3

An interactive resource has been produced to help ‘hold the gains’  that have  come about  during  the pandemic and to enable volunteering to be  sustained and better integrated in health and social care provision across Wales. It will be launched at Gofod 3  by Eluned Morgan MS, Minister for Health and Social Services on  Wednesday 30th June 10 am . You […]

News

Mae CGGC a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru angen darlun cywir o GODI ARIAN yng Nghymru.

Rydym angen eich cymorth chi gyda’r ymchwil HANFODOL yma. Gwnewch baned a rhoi PUM munud o’ch amser i ni trwy gwblhau’r holiadur syml hwn. A dyna i gyd ry’n ni ei angen gennych CHI i’n HELPU ni.   Cam 1: Gwnewch yn siŵr mai’r person sy’n gyfrifol am godi arian sy’n ei gwblhau. Nhw fydd â’r […]

News

WCVA and the Institute of Fundraising Wales need an accurate picture of FUNDRAISING in Wales.

We’re reaching out to you to help us with this VITAL research.  Grab a cuppa and give us FIVE minutes of your time to complete this simple survey.  AND this is all we need from YOU to HELP us.   Step 1: Make sure the person responsible for your fundraising completes it. They have the most […]

News

Commissioning & Grants Manager

Hours – 37.5 per week Location –  flexible – once Covid-19 restrictions lift the applicant must be prepared to attend our Cardiff office at least 2 days a week. Full time office working can be facilitated in our Cardiff office. Salary – £30,000 – £32,000 per annum Holiday – 25 days Key Roles  To account manage […]

News

Fundraising Account Manager – Grants

We are a growing team who work hard and it’s looking as though next year will be our busiest yet as we enter our 10th year of trading. Are you up for the challenge of joining us? It is testimony to the impact that we deliver to our clients that the business has grown year […]

News

Cyngor Sir Caerfyrddin – Arolwg CAVS

Mae Cyngor Sir Gâr (CSG) a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) yn rhannu’r awydd i ddatblygu a thyfu’r trydydd sector yn y Sir trwy weithio mewn partneriaeth i drosglwyddo gwasanaethau ymarferol ar gyfer cymunedau yn Sir Gaerfyrddin sydd eu hangen. Mae’r sector gwirfoddol a chymunedol wedi bod yn hanfodol wrth gynnull gwirfoddolwyr ac ateb […]