News

Free Fundraising Coaching Support for Charities

Richard Newton Consulting is delighted to support the Institute of Fundraising Cymru (IoF) to deliver the final stages of their Fundraising Health Check Project.

Registered charities based in Wales with two or more members of staff and with a voluntary income of up to £100,000 are invited to apply for fundraising support as part of the IoF’s Fundraising Health Check and Executive Coaching Project.

Successful charities will be matched with an experienced coach who will help them develop a new fundraising strategy, helping to increase their fundraising skills and knowledge.

For an information pack and application form please contact: [email protected] or call 02920 397 341.

The Institute of Fundraising Cymru and the Fundraising Health Check and Executive Coaching Project is supported by:

Hyfforddiant Codi Arian ar gael yn Rhad ac am Ddim i Elusennau

Mae Richard Newton Consulting yn falch iawn i gefnogi Sefydliad Codi Arian Cymru (IoF Cymru) i gyflawni camau olaf y prosiect Archwiliad Iechyd Codi Arian.

Gwahoddir elusennau cofrestredig sydd â dau neu fwy o aelodau staff a gydag incwm gwirfoddol o hyd at £100,000 i wneud cais am gymorth codi arian. Mae’r cymorth yn rhan o brosiect Archwiliad Iechyd Codi Arian a Hyfforddiant Gweithredol IoF Cymru.

Caiff elusennau llwyddiannus eu paru â hyfforddwr profiadol a fydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu strategaeth codi arian newydd, ac o ganlyniad cynyddu eu gwybodaeth a sgiliau codi arian.

I dderbyn pecyn gwybodaeth a ffurflen gais cysylltwch: [email protected] neu ffoniwch 02920 397 341.