News

Lansio Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol – Gofod 3

Mae adnodd rhyngweithiol wedi’i gynhyrchu i helpu i ‘gadw’r enillion’ sydd wedi dod yn sgil y pandemig ac i alluogi gwirfoddoli i gael ei gynnal a’i integreiddio’n well mewn darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.

Bydd yn cael ei lansio yn Gofod3 gan yr Aelod Senedd, Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Dydd Merch 30 Mehefin 10.00 am.  Gallwch chi gofrestru ar gyfer Gofod3 ac archebu eich lle yn y lansiad yma.