News

Mae CGGC a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru angen darlun cywir o GODI ARIAN yng Nghymru.

Rydym angen eich cymorth chi gyda’r ymchwil HANFODOL yma.

Gwnewch baned a rhoi PUM munud o’ch amser i ni trwy gwblhau’r holiadur syml hwn.

A dyna i gyd ry’n ni ei angen gennych CHI i’n HELPU ni.  

Cam 1: Gwnewch yn siŵr mai’r person sy’n gyfrifol am godi arian sy’n ei gwblhau. Nhw fydd â’r darlun mwyaf cywir o weithgarwch codi arian eich sefydliad.

Cam 2: Pa wybodaeth fyddwch chi ei angen i gwblhau’r holiadur hwn?

  • Eich incwm blynyddol ar gyfer 2019/20 a 2020/21
  • Cyfanswm yr arian a godwyd yn 2020/21
  • Eich ffynonellau codi arian
  • Y sefydliadau sydd wedi eich cynghori ar eich gwaith codi arian

Cam 3: Rhowch y tegell i ferwi a gwnewch baned a chlicio ar y ddolen.

Cam 4: 5 munud wedyn – anfonwch!

Dim ond PUM munud mae’n gymryd!

http://ow.ly/9EBa50ES5eK – Saesneg

http://ow.ly/ZzIH50ES5eJ – Cymraeg

Dysgwch fwy am pam ein bod yn cynnal yr arolwg hwn yma.  https://bit.ly/3vntyub

Dyddiad cau Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021